Serwis

Moduł przeznaczony jest dla firm zajmujących się serwisem dowolnego rodzaju sprzętu, warsztatów samochodowych o dowolnej specjalizacji lub firm usługowych. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych oraz poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do wielu istotnych informacji.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z modułem Handlowo-Magazynowym. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów takich jak zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży. Pozwala na analizę historii napraw i pracy serwisantów.

Podstawowa funkcjonalność:

 • Prowadzenie słownika serwisowanego sprzętu z możliwością zdefiniowania dowolnych cech np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy itp.
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów zleceń serwisowych i dowolnych cech np. przebieg itp.
 • Prowadzenie słownika wykonywanych usług.
 • Prowadzenie ewidencji zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania.
 • Wydruk przyjęcia sprzętu do serwisu.
 • Prowadzenie archiwum zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania.
 • Wystawianie dokumentów WZ powiązanych ze zleceniem serwisowym. Dokumenty WZ mogą być wystawiane od zlecenia do magazynu lub od magazynu do zlecenia serwisowego.
 • Prowadzenie listy napraw powiązanych ze zleceniem. Możliwość wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów.
 • Rozliczenie zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem Faktury VAT, zawierającej części z dokumentów WZ oraz wykonane usługi.
 • Kilka postaci wydruków Faktury VAT rozliczającej zlecenie: usługa zbiorcza z dodatkową specyfikacją wykonanych usług, usługa zbiorcza bez specyfikacji, wszystkie usługi analitycznie na Fakturze VAT.
 • Możliwość wystawiania dowolnych korekt do faktur rozliczających zlecenia.

Moduły

Magazyn Online
Program handlowo-magazynowy
Program handlowo-magazynowy
System CRM
System CRM
Moduł Administratora
Moduł Administratora
ABI Business Intelligence
ABI Business Intelligence
Pivot
Raporty i Formularze
Raporty i Formularze
Planowanie produkcji
Planowanie produkcji
Serwis
Serwis
Kadry i płace
Kadry i płace
e-Sprawozdania
Finanse i księgowość
Finanse i księgowość
B2B Zamówienia Internetowe
B2B Zamówienia Internetowe
Akwizycja, Vanselling
Akwizycja, Vanselling

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
 • 25.03.2020

 • 17.03.2020

 • 16.03.2020

 • 18.02.2020

 • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star