Program handlowo-magazynowy

Program handlowo-magazynowy to moduł przeznaczony do zastosowania w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, prowadzących wielomagazynową gospodarkę towarową lub materiałową. Umożliwia kontrolę nad dokumentami, zapewnia dostęp do stanów magazynowych, a także pozwala na tworzenie dokładnych analiz, na podstawie których możesz trafnie określić realne potrzeby przedsiębiorstwa. Co więcej – dzięki programowi możesz stworzyć własną bazę swoich klientów, tym samym ułatwiając i przyspieszając realizację zleceń. Sprawne działanie z pewnością docenią Twoi klienci. Aplikacja posiada prostą, intuicyjną obsługę, przez co praca z jej użyciem jest niezwykle prosta i przyjemna. Oferowany program wspiera procesy związane z:

 • Obsługą sprzedaży
 • Realizacją zakupów
 • Obsługą magazynu.

Program handlowo-magazynowy stanowi jeden, z 16 modułów dostępnych w oprogramowaniu Streamsoft Prestiż. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami oprogramowania. Posiadamy między innymi moduły do raportowania, dodatek do e-sprawozdań oraz program CRM. Odpowiednio dobrane sprawią, że Twoja praca zyska całkiem nowy, lepszy poziom.

KARTOTEKI TOWAROWE

 • Możliwość prowadzenia kartotek towarów, usług, opakowań w których definiuje się: cenniki, drzewiaste grupy towarowe (asortyment, producent), cechy (waga, objętość), słowniki kodów EAN.
 • Możliwość skojarzenia ze sobą towarów powiązanych, lub podpowiadania zamienników, nr partii, nr dostaw lub alternatywne jednostki miary.
 • Możliwość wprowadzenia kilku nazw np. obcojęzycznych dla kartoteki
 • Możliwość wprowadzenia innych odpowiedników nazw lub indeksów - na życzenie Klienta.

KARTOTEKI KONTRAHENTÓW

 • Możliwość wprowadzenia pełnych danych adresowych
 • Możliwość załączenia do danego kontrahenta dokumentów zewnętrznych np. umowy, certyfikaty, KRS, historia korespondencji itp.
 • Możliwość przypisania kontrahenta do uprzednio zdefiniowanych drzewiastych grup (np. rabatowych)

WSPOMAGANIE SPRZEDAŻY

 • Możliwość bezpośredniego wglądu do spisu zamówień i rezerwacji towaru.
 • Możliwość generowania zamówień z uprzednio stworzonych w module ofert.
 • Możliwość generowania ofert bezpośrednio w module np. za pomocą palmtopów.
 • Zamówienia automatycznie generuje rezerwacje na towarze co wpływa na jego stan dyspozycyjny.
 • Rozbudowany mechanizm tworzenia cenników dla kontrahenta lub grupy kontrahentów na wybrane kartoteki lub grupy kartotek.
 • Cenniki można tworzyć opierając się na cenie wyjściowej, lub procentowym rabacie od ceny wyjściowej. Cenę można również uzależnić od ilości zamawianych sztuk.
 • Możliwość przypisania kontrahentowi indywidualnych warunków sprzedaży (rodzaje płatności, sposoby dostawy) – limitów kredytowych i blokady sprzedaż. Limity określają ilość dni na zwrot opakowania, wartość kredytu, ilość dni przeterminowania należności.
 • Możliwość wystawiania faktur, paragonów, dostaw wewnątrzwspólnotowych, korekt ilościowo-wartościowych, korekt wielokrotnych, faktur do paragonów i dokumentów WZ. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży użytkownik otrzymuje informacje o aktualnym stanie rozrachunków z kontrahentem. Ponadto kontrolowany jest limit kredytowy klienta oraz jego ogólne warunki sprzedaży.
 • Rejestruje sprzedaż utraconą w wyniku braku asortymentu w ofercie lub towaru na magazynie, wyliczając utracone zyski.
 • Możliwość wcześniejszego przygotowania wzorców dokumentów.
 • Panel szybkiej sprzedaży skierowany do klientów obsługujących detalistów, który umożliwia szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży (paragony, faktury) lub WZ w sposób uproszczony.
 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: kasy fiskalne, drukarki fiskalne, kolektory danych, wagi, urządzenia PDA, drukarki i czytniki kodów kreskowych.

WSPOMAGANIE ZAKUPÓW

 • Możliwość przeprowadzenia analizy dostawców i cen zakupu.
 • Możliwość obliczenia zamawianej ilości w sposób ręczny lub automatyczny według zróżnicowanych algorytmów.
 • Towar jest przyjmowany na magazyn z dokumentów takich jak faktura VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, paragon, faktura VAT RR lub na podstawie dokumentów ilościowych uzupełnianych fakturami VAT.
 • Możliwość wystawiania wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu.
 • Obsługuje zakupy w krajach UE i poza nimi wraz z możliwością generowania deklaracji VAT-UE oraz Intrastat dla przywozu i wywozu. Zakupy z poza UE, mogą być wprowadzane jako zakupu importowany co pozwala na obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem w cenę towaru transportu do i od granicy.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 • Całkowita kontrola stanów magazynowych i obrotów na wszystkich magazynach w układzie ilościowym i ilościowo-wartościowym.
 • Możliwość wskazania dla dostaw miejsca składowania (półka, hala, regał).
 • Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w dowolnym dniu i po dowolnych parametrach np. miejscu składowania lub nr seryjnych.
 • Możliwość wystawienia dokumentów magazynowych: MM, RW, PW, WZ, PZ.
 • Rozlicza opakowania zbiorcze i kaucjonowane rejestrując je i wydając.

MOBILNY MAGAZYN

Jest to aplikacja do zarządzania magazynami, z uwzględnieniem magazynu wysokiego składowania. Została stworzona z myślą o firmach które realizują duże ilości zamówień. Dzięki niej osoby zarządzające magazynem mają wgląd do zawsze aktualnych informacji pozwalających na śledzenie realizacji poszczególnych zadań przez pracowników. Pomaga to w optymalizacji procesów logistycznych oraz zarządzaniu magazynem poprzez planowanie zadań.

SPRZEDAŻ MOBILNA

Za pośrednictwem aplikacji X2 Presell lub EMP zainstalowanej na urządzeniu mobilny przedstawiciel handlowy ma pełen wgląd do zawsze aktualnych danych o kontrahencie, stanach magazynowych, warunków płatności i cen. Może także przyjmować zamówienia. 

KONTROLA ROZRACHUNKÓW

Zgodnie z rosnącymi potrzebami Klientów moduł  Handlowo-Magazynowy został w pełni zintegrowany  z modułem Rozrachunki zapewniając:

 • Pełną kontrolę zobowiązań i należności firmy, kontrahentów i pracowników.
 • Możliwość wystawiania kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych.
 • Prowadzenie kas i banków.
 • Generowanie raportów kasowych.
 • Ewidencję, wydruk lub nadruk przelewów oraz dowodów wpłaty.
 • Przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych.

ZESTAWIENIA, RAPORTY, ANALIZY

W module handlowo-magazynowym istnieje wiele gotowych, zdefiniowanych zestawień i analiz. Aby zaspokoić bardziej indywidualne potrzeby firm w zakresie sporządzania analiz, polecamy pełną integrację z modułem Raporty i Formularze gdzie użytkownik może tworzyć własne zestawienia.

Funkcjonalności dostępne tylko w systemie Streamsoft Prestiż:

 •     System elektronicznej wymiany dokumentów EDI.
 •     Obsługa miejsc składowania.
 •     Obsługa numerów seryjnych.
 •     Obsługa zamienników i numerów katalogowych.
 •     Obsługa numerów dostaw.
 •     Obsługa współczynników rotacji i zalegania
 •     Obsługa deklaracji INTRASTAT.
 •     Możliwość definiowania i realizacji gratisów.
 •     Rejestracja oraz analiza sprzedaży utraconej.
 •     Rejestracja oraz analiza braków w ofercie.
 •     Definiowanie indeksów i nazw na dokumenty dla kontrahentów.
 •     Grupowa realizacja dokmentów WZ.
 •     Edycja i ewidencja zapytań ofertowych dostawców.
 •     Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu.
 •     Edycja i ewidencja zapytań ofertowych do dostawców.
 •     Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu.
 •     Edycja i ewidencja  zamówień wewnętrznych.
 •     Edycja zapotrzebowań wewnętrznych.
 •     Planowanie przerzutów międzymagazynowych w firmach oddziałowych.
 •     Obsługa kompletów.
 •     Zestawienia proceduralne.
 •     Eksport tabel bazy danych.
 •     Możliwość dołączenia do bazy dokumentów powiązanych z kartoteką towarową i kontrahentem.
 •     Przypisanie cen sprzedaży do magazynów.
 •     Wczytywanie danych z kolektorów danych: inwentaryzacja i pozycje dokumentów.
 •     Możliwość definiowania specyficznych uprawnień dedykowanych do firmy.
 •     Analiza rejestru logowania.

Moduły

Moduł Administratora
Moduł Administratora
ABI Business Intelligence
ABI Business Intelligence
Pivot
Raporty i Formularze
Raporty i Formularze
Planowanie produkcji
Planowanie produkcji
Magazyn Online
Program handlowo-magazynowy
Program handlowo-magazynowy
System CRM
System CRM
e-Sprawozdania
Finanse i księgowość
Finanse i księgowość
B2B Zamówienia Internetowe
B2B Zamówienia Internetowe
Akwizycja, Vanselling
Akwizycja, Vanselling
Serwis
Serwis
Kadry i płace
Kadry i płace

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
 • 04.05.2020

 • 17.04.2020

 • 09.04.2020

 • 25.03.2020

 • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star