ABI Business Intelligence

ABI Business Intelligence to dedykowany pakiet produktów składających się na system informacji zarządczej.

Głównym zadaniem systemów tego typu jest uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego, uproszczenie dostępu i zarządzania informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie oraz wizualizacja pozwalająca zmienić zbiory danych w pożądane informacje i trafne decyzje.

Każdy moduł tematyczny np: sprzedaż, zaopatrzenie, rozrachunki itp. posiada standardowe analizy, oraz możliwość budowania własnych analiz z predefiniowanych w systemie miar, wymiarów i faktów. Dzięki temu system spełnia potrzeby Klientów, którzy mają specyficzne wymagania lub przyzwyczajenia.

System ABI posiada unikalny interfejs. Poruszanie się po systemie jest intuicyjne nawet pomiędzy najbardziej zaawansowanymi analizami. Wybrane analizy są wyświetlane w bardzo czytelnej, graficznej formie.

Podstawowe zalety systemu:

 •     Dostarczenie aktualnej i zrozumiałej informacji zarządczej wielu odbiorcom;
 •     Zmniejszenie pracochłonności przy tworzeniu raportów i analiz;
 •     Prezentacja i kontrola bieżącej sytuacji firmy;
 •     Odciążenie pracy systemów źródłowych;
 •     Wsparcie realizacji planowania i kontrolingu przedsiębiorstwa;
 •     Kontrola i prognozowanie płynności firmy;
 •     Podwyższenie poziomu wykorzystania systemów i informacji;
 •     Możliwość skupienia uwagi na analizie danych, a nie na ich pozyskaniu;
 •     Uzyskanie efektu motywacji przez informację;
 •     Uniezależnienie systemu analitycznego firmy od zmian systemów źródłowych;
 •     Uproszczenie infrastruktury informatycznej dedykowanej raportowaniu;
 •     Odciążenie pracy głównego systemu produkcyjnego firmy;
 •     Szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby analityczne różnych odbiorców;
 •     Zbieranie i gromadzenie informacji finansowych i zarządczych ze spółek zależnych.

Moduły

Magazyn Online
Program handlowo-magazynowy
Program handlowo-magazynowy
System CRM
System CRM
Moduł Administratora
Moduł Administratora
ABI Business Intelligence
ABI Business Intelligence
Pivot
Raporty i Formularze
Raporty i Formularze
Planowanie produkcji
Planowanie produkcji
Serwis
Serwis
Kadry i płace
Kadry i płace
e-Sprawozdania
Finanse i księgowość
Finanse i księgowość
B2B Zamówienia Internetowe
B2B Zamówienia Internetowe
Akwizycja, Vanselling
Akwizycja, Vanselling

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
 • 04.05.2020

 • 17.04.2020

 • 09.04.2020

 • 25.03.2020

 • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star