Magazyn online

Magazyn online to innowacyjny program, który z pewnością ułatwi i przyspieszy pracę na magazynie. To rozwiązanie, które wręcz zaskakuje swoim nowoczesnym działaniem. Z jego pomocą możesz mieć pełny wgląd w stan towarów w czasie rzeczywistym, tym samym umożliwiając tworzenie planów ich wykorzystania. Dzięki zautomatyzowanym procesom pracownicy mogą z łatwością, znacznie szybciej niż dotychczas, przyjmować, wydawać i inwentaryzować dostępny asortyment. Tym, co sprawia, że system magazyn online jest tak wyjątkowy jest jego przystosowanie do przenośnych urządzeń mobilnych, wyposażonych w czytniki kodów kreskowych. Wprowadzanie i modyfikowanie informacji o produktach jeszcze nigdy nie było tak proste!

 

Tworząc program magazyn online postawiliśmy przede wszystkim na szybkie działanie. Z tego względu system działa niewiarygodnie sprawnie, błyskawicznie identyfikując towar poprzez zeskanowany kod kreskowy nadany przez producenta. To zdecydowanie najtańszy sposób, niewymagający indywidualnego znakowania towarów. W przypadku braku kodu system posiada zaprogramowaną bazę umożliwiającą znalezienie konkretnego produktu po jego nazwie lub indeksie, a następnie umożliwia własnoręczne przypisanie mu kodu kreskowego.


Doskonałym uzupełnieniem programu magazyn online jest program Streamsoft Prestiż, będący zbiorem modułów dostosowanych do obsługi wszystkich procesów zachodzących w firmie.

 

Oprogramowanie Magazyn Online zawiera następujące funkcjonalności:

 

Wystawianie dokumentów magazynowych: Funkcja ta pozwala na tworzenie nowych dokumentów magazynowych takich jak PZ, WZ, RW, MM oraz zamówień od odbiorcy do dostawcy wewnętrznych. Dokumenty te bezpośrednio po ich wystawieniu pojawiają się w programie Streamsoft Prestiż.

 

Weryfikacja dokumentów: Korzystając z tej funkcji możemy weryfikować ilości na dokumentach wydań i przyjęć, takich jak PZ, WZ, RW, MM, Faktura, które zostały zapisane w systemie Streamsoft Prestiż. Wynikiem weryfikacji jest wykazanie różnic między ilościami wypisanymi” a rzeczywiście przygotowanymi przez magazyniera. Weryfikować możemy również tak zwane „zbiorówki” szykowane na magazynie pod konkretne wywózki towarów.

Inwentaryzacja: Pozwala na bezpośrednie dopisywanie pozycji do arkuszy spisowych będąc bezpośrednio na miejscu składowania towarów. Ta funkcjonalność w znaczący sposób przyśpiesza wykonanie inwentaryzacji skracając jej czas nawet o 60%.

 

Sprawdzarka: Pełni funkcję informacyjną, dzięki której magazynier otrzymuje na ekranie urządzenia informacje o towarze: nazwę, cenę, stan magazynowy itp.  Pozwala na wyszukanie towaru po nazwie, indeksie, kodzie EAN. W opcji tej również przewidziano możliwość przyporządkowania kodu kreskowego do towaru, tak zwana inwentaryzacja „zerowa”.

Edycja kartotek towarowych: Możliwość zakładania kartotek towarowych i uzupełniania kodów EAN.

 

Obsługa miejsc składowania: Funkcja niezbędna w magazynach które zostały podzielone na miejsca składowania, identyfikuje rozłożenie dokumentu na magazynie. Każdy ruch jest precyzowany na poziomie konkretnej lokalizacji partii towarów. Pozwala na wystawianie dokumentów wydania z miejsca składowania, przyjęcia  na miejsce składowania oraz zmiany  miejsca składowania. Umożliwia podgląd  stanu miejsca składowania.

 

Rejestracja czasu pracy magazyniera: Dzięki tej funkcji wiemy nie tylko kto realizował zamówienie, ale również przez jaki okres czasu. Otrzymane w ten sposób informacje są bazą do akordowego rozliczenia pracy magazyniera

 

Obsługa partii towarów: Identyfikowanie towaru na podstawie dostawy, terminu ważności, wydań i przyjęć, inwentaryzacji.

 

Drukowanie etykiet: Możliwość drukowania etykiet podczas przyjęcia towaru i wydania towaru.

  • Eliminacja pomyłek

  • Szybka realizacja zamówień

  • Krótsza inwentaryzacja

  • Obsługa miejsc składowania

Moduły

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
  • 25.03.2020

  • 17.03.2020

  • 16.03.2020

  • 18.02.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star