Magazyn Online

Magazyn Online to program do skutecznego i sprawnego zarządzania magazynem przy znacznym ograniczeniu kosztów jego funkcjonowania.

Oprogramowanie to pozwala na kontrolowanie oraz zautomatyzowanie procesów związanych z przyjmowaniem, wydawaniem i inwentaryzacją towarów. Jest podstawowym narzędziem pracy pracownika magazynu.

 

Zainstalowany na mobilnych urządzeniach przenośnych wyposażonych w czytniki kodów kreskowych pozwala na bieżące korzystanie, wprowadzanie i modyfikowanie informacji.

 

Dopełnieniem Magazynu Online jest oprogramowanie Steamsoft Prestiż, będące zbiorem zintegrowanych ze sobą modułów, które obsługują wszystkie procesy biznesowe w firmie.

 

Filozofia funkcjonowania aplikacji Magazyn Online oparta jest na szybkiej identyfikacji towarów za pomocą kodów kreskowych. Taka identyfikacja jest jednoznaczna i wykorzystuje oznaczenia produktów nadane przez producenta. Jest to najtańszy sposób identyfikacji, nie wymagający znakowania towarów własnymi kodami lub indeksami. W przypadku braku kodu towaru w bazie istnieje możliwość znalezienia towaru po nazwie lub indeksie a następnie przyporządkowanie mu kodu kreskowego.

Oprogramowanie Magazyn Online zawiera następujące funkcjonalności:

 

Wystawianie dokumentów magazynowych: Funkcja ta pozwala na tworzenie nowych dokumentów magazynowych takich jak PZ, WZ, RW, MM oraz zamówień od odbiorcy do dostawcy wewnętrznych. Dokumenty te bezpośrednio po ich wystawieniu pojawiają się w programie Streamsoft Prestiż.

 

Weryfikacja dokumentów: Korzystając z tej funkcji możemy weryfikować ilości na dokumentach wydań i przyjęć, takich jak PZ, WZ, RW, MM, Faktura, które zostały zapisane w systemie Streamsoft Prestiż. Wynikiem weryfikacji jest wykazanie różnic między ilościami wypisanymi” a rzeczywiście przygotowanymi przez magazyniera. Weryfikować możemy również tak zwane „zbiorówki” szykowane na magazynie pod konkretne wywózki towarów.

Inwentaryzacja: Pozwala na bezpośrednie dopisywanie pozycji do arkuszy spisowych będąc bezpośrednio na miejscu składowania towarów. Ta funkcjonalność w znaczący sposób przyśpiesza wykonanie inwentaryzacji skracając jej czas nawet o 60%.

 

Sprawdzarka: Pełni funkcję informacyjną, dzięki której magazynier otrzymuje na ekranie urządzenia informacje o towarze: nazwę, cenę, stan magazynowy itp.  Pozwala na wyszukanie towaru po nazwie, indeksie, kodzie EAN. W opcji tej również przewidziano możliwość przyporządkowania kodu kreskowego do towaru, tak zwana inwentaryzacja „zerowa”.

Edycja kartotek towarowych: Możliwość zakładania kartotek towarowych i uzupełniania kodów EAN.

 

Obsługa miejsc składowania: Funkcja niezbędna w magazynach które zostały podzielone na miejsca składowania, identyfikuje rozłożenie dokumentu na magazynie. Każdy ruch jest precyzowany na poziomie konkretnej lokalizacji partii towarów. Pozwala na wystawianie dokumentów wydania z miejsca składowania, przyjęcia  na miejsce składowania oraz zmiany  miejsca składowania. Umożliwia podgląd  stanu miejsca składowania.

 

Rejestracja czasu pracy magazyniera: Dzięki tej funkcji wiemy nie tylko kto realizował zamówienie, ale również przez jaki okres czasu. Otrzymane w ten sposób informacje są bazą do akordowego rozliczenia pracy magazyniera

 

Obsługa partii towarów: Identyfikowanie towaru na podstawie dostawy, terminu ważności, wydań i przyjęć, inwentaryzacji.

 

Drukowanie etykiet: Możliwość drukowania etykiet podczas przyjęcia towaru i wydania towaru.

  • Eliminacja pomyłek

  • Szybka realizacja zamówień

  • Krótsza inwentaryzacja

  • Obsługa miejsc składowania

Moduły

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
  • 30.05.2019

  • 07.05.2019

  • 04.04.2019

  • 21.03.2019

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star