Handel i Magazyn

enova365 Handel zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.

Moduł Handel systemu enova365 wspiera prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstw o różnych profilach. Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W standardzie dostępne są też podstawowe raporty. 

 

Magazyn - umożliwia wystawianie dokumentów: wydań i przyjęć, przesunięć międzymagazynowych, korekt tych dokumentów oraz prowadzenie inwentaryzacji. Dokumenty wydań i przyjęć mogą być wystawiane ręcznie i przekształcane do faktur lub mogą powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (m.in. FIFO,LIFO, wg cechy dostawy). Istnieje możliwość wydawania towaru z wybranej dostawy. W obrębie jednej firmy można prowadzić wiele magazynów. W standardzie obsługiwane są procesy kompletacji. Bardziej zaawansowane procesy produkcyjne można rejestrować za pomocą dedykowanego modułu. Techniczne możliwości enova365 Handel pozwalają na integrację z magazynami wysokiego składowania.

Dla kogo:

 • firmy handlowe
 • firmy handlowo-usługowe
 • firmy produkcyjne
 • firmy budowlane
 • firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi  
 • administracja publiczna

Pozostałe funkcjonalności:

Sprzedaż - enova365 Handel służy do wystawiania m.in.: faktur, paragonów, faktur korygujących, korekt rabatowych, faktur proforma oraz zaliczkowych. Dokumenty mogą być rejestrowane w dowolnych walutach. System umożliwia elastyczną obsługę limitów kredytowych przyznawanych kontrahentom oraz przeterminowanych należności, a także obsługę nieograniczonej liczby kas i rachunków bankowych.

 

Zakup - standardowo moduł pozwala wystawiać: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowo-wartościowe), faktury zaliczkowe, zamówienia, oferty. Transakcje WNT uzupełniają dokumenty wewnętrzne oraz elektroniczne deklaracje Intrastat dla przywozu.

 

Zamówienia i oferty, zarządzanie dostawami -  moduł Handel umożliwia wystawianie zamówień, ofert i zapytań ofertowych. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar. Dostępne są funkcje przygotowania zamówień do dostawców na podstawie: stanu towaru, ilości minimalnej, ilości zamówionej, ilości sprzedanej w wybranym okresie itp. Moduł może wspierać zarządzanie łańcuchem dostaw. Odpowiednia konfiguracja pozwala na powiązanie zamówień odbiorców z zamówieniami do dostawców, w taki sposób, by dostarczony towar o określonych właściwościach był przeznaczony dla zamawiającego odbiorcy

 

Towary, usługi, produkty, receptury -  kartoteki występują w czterech rodzajach: towar (tworzy obroty magazynowe), usługa, produkt (towar z określonymi składnikami kompletacji) oraz receptura (procedura kompletacji lub dekompletacji). Karta, oprócz danych podstawowych (nazwa, kod, jednostka), zawiera również listę kodów kreskowych, jednostek alternatywnych z przelicznikami, zamienników oraz opakowań. Z poziomu karty jest dostęp do pozycji wszystkich dokumentów dotyczących tego towaru, zasobów w rozbiciu na poszczególne partie, listy obrotów z podsumowaniem stanu po operacjach.

 

Kontrahenci, urzędy i banki -  karta kontrahenta zawiera: podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listy dokumentów związanych z kontrahentem, prowadzić rozrachunki, analizować bieżący bilans zobowiązań i należności, określić stosowaną w transakcjach cenę lub cennik indywidualny.

 

Umowy i faktury cykliczne - rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

 

Raporty i wydruki -  moduł Handel dostarcza szereg raportów oraz zestawień analitycznych np. sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaż wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności czy struktura wiekowa należności. Własne raporty mogą w prosty sposób być dołączone do systemu. Tworzenie zaawansowanych zestawień analitycznych umożliwia moduł enova365 Business Intelligence.

Korzyści:

 • kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu
 • przyspieszenie wprowadzania danych
 • automatyzacja procesu wystawiania dokumentów
 • eliminowanie ryzyka pomyłek
 • szczegółowa ewidencja ofert oraz zamówień
 • bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań
 • możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa

Moduły

Sprzedaż i CRM
Handel i magazyn
Kadry Płace i HR
Finanse i Księgowość
Procesy
Business Intelligence

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
 • 25.03.2020

 • 17.03.2020

 • 16.03.2020

 • 18.02.2020

 • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star