Kadry i Płace

Moduł enova365 Kadry Płace skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników.

Kadry

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy. Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie takich informacji jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Program umożliwia usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

Płace

Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i zleceń, lecz także pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodaktowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu indywidualnych składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności, stażu pracy lub innych. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

Dla kogo:

 • pracownicy działu Kadr oraz rachuby Płac
 • biura rachunkowe
 • firmy świadczące usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr
 • zarząd

Poztałe funkcjonalności

Kalendarze - definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

 

Deklaracje - w tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

 

Systemy wydruków - Definiowalny system wydruków umożliwia przygotowanie rozmaitych zestawień w dowolnym układzie w oparciu o dane z programu. Dzięki temu proces sprawozdawczości zostaje uproszczony. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programu MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

 

Pulpit Pracownika, Pulpit Kierownika - Platforma internetowa Pulpit pracownika wraz Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Dzięki aplikacji pracownicy mogą monitorować swój czas pracy i wymiar urlopów, ewidencjonować wnioski urlopowe, wnioski o delegacje służbowe, sprawdzać pasek wypłaty oraz kartę wynagrodzeń pracowniczych itp. Profil kierownika pozwala zatwierdzać wnioski urlopowe pracowników, wnioski o delegacje służbowe, przeglądać dane personalne pracownika oraz wprowadzać czas pracy.

 

Korzyści:

 • usprawnienie procesów zarządzania działu HR,
 • oszczędność czasu działu HR,
 • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
 • automatyzacja procesów,
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek,
 • wydajność systemu.

Galeria

Moduły

Sprzedaż i CRM
Handel i magazyn
Kadry Płace i HR
Finanse i Księgowość
Procesy
Business Intelligence
Nowości
 • 19.11.2018

 • 18.10.2018

 • 17.10.2018

 • 16.08.2018