Mona Kontra

,  Handel,  Artykuły spożywcze

Mona-Kontra spółka z o.o. rozpoczęła‚ działalność 02 stycznia 2007 w wyniku połączenia spółek: MONA spółka z o.o. oraz KONTRA spółka z o.o. Firma zatrudnia około 200 pracowników, posiada w ofercie ponad 4000 produktów, obsługuje około 3500 klientów.

Pracę Przedstawicieli Handlowych wspomaga system informatyczny sprzedaży mobilnej Presell. W spółce Mona-Kontra wdrożony został zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 i System Bezpieczeństwa żywności HACCP. (Potwierdzony certyfikatem PRS z 09.05.2008).

Mona s.c. powstała w 1990 r. Od kwietnia 2000 r. funkcjonuje jako MONA Sp. z o. o. Podstawową działalnością spółki jest wyspecjalizowana dystrybucja artykułów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem mleka i przetworów mlecznych oraz tłuszczy roślinnych. Mona-Kontra prowadzi dystrybucję na podstawie umów zawartych z wiodącymi producentami (Mlekpol, Somlek, Danone, OSM Piątnica, Hochland, Unilever, Sudowia, Zott, Żywiec Zdrój...) Głównymi odbiorcami towaru są sieci detaliczne, sklepy spożwcze, zakłady produkcyjne i zakłady zbiorowego żywienia na terenie północno-wschodniej Polski. Sprzedaż realizowana jest we własnej sieci sprzedaży, którą tworzą: Magazyn Logistyczny w Suwałkach oraz 7 magazynów hurtowych w: Kętrzynie, Piszu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Łukcie oraz Gdyni, połączonych ze zintegrowanym systemem informatycznym.
W 2003, 2004, 2005 i 2006 roku spółka znalazła się w gronie firm laureatów rankingu Gazele Biznesu, a w rankingu Złota Setka Podlasia prowadzonym przez Kurier Poranny w 2004 roku uplasowała się na 58, a w 2005 na 47 miejscu w województwie podlaskim w kategorii przychód ze sprzedaży.

Referencje

Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star