Locus Security

,  Usługi

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Locus Security" jest koncesjonowaną firmą wyspecjalizowaną w ochronie fizycznej i technicznym zabezpieczeniu obiektów handlowych, zakładów przemysłowych, biur.

Zdobyte doświadczenie oraz wykorzystanie najnowszych osiągnięć z dziedziny ochrony zapewniają wysoką skuteczność działań agencji, a ciągły rozwój firmy jak i stosowne zezwolenia pozwalają na realizacje zadań na terenie całego kraju. Aktualnie Locus Security zatrudnia ponad 800 pracowników, swoje biura ma w 33 miastach, ochraniają ponad 130 obiektów handlowych.

Zarząd firmy jak i pion średniego szczebla legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług z dziedziny ochrony. W doborze kadry pracowniczej firma stosuje wysokie kryteria, dobierając pracowników pod względem cech psychofizycznych, posiadanych umiejętności oraz ich przydatności do określonych zadań.

Pracownicy firmy cyklicznie przechodzą wewnętrzne szkolenia dostosowane do specyfiki naszych zadań w celu utrwalenia i ciągłego doskonalenia stosowanych metod jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Referencje

Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star