Instytut Rozwoju Regionalnego

,  Usługi

"Wspieranie rozwoju regionów" to najważniejszy cel działalności Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie.

Instytut podjął się realizacji niezwykle ważnych i złożonych zadań składających się na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Wiedząc, że tylko doskonale przygotowani ludzie posiadający wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie, mogą zapewnić regionom właściwy potencjał rozwojowy. Duży nacisk w działalności został położony na prowadzenie działań edukacyjnych.

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego powstało w 1997 r. Celem naszej działalności jest wspieranie działań samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych przyczyniających się do aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu w integracji z Unią Europejską.

Referencje

Nowości
  • 25.03.2020

  • 17.03.2020

  • 16.03.2020

  • 18.02.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star