Fides Group

,  Usługi

Zespół tworzący Fides to profesjonaliści w zakresie oceny ryzyka, opracowywaniu optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i negocjacji z ubezpieczycielami.

Bogate doświadczenie Fides wykorzystuje dla dobra klientów. Wartością w firmie jest również ciągłe doskonalenie oraz rozwój wiedzy i umiejętności, dzięki temu doradztwo oferowane firmom korzystającym z usług jest na niezwykle wysokim poziomie.

Bazą działań FIDES jest wnikliwa analiza specyfiki działalności klientów. Pracownicy poznają cele, wyzwania i potrzeby współpracujących firm. Dzięki temu dobrze rozumieją ryzyko, na które klienci napotykają w swojej działalności i mogą zaproponować program ubezpieczeniowy idealnie dopasowany do potrzeb. Wieloletnie doświadczenie w negocjacjach pozwala optymalizować koszty ubezpieczeń .

Firma wspiera klientów również we wdrażaniu programów ubezpieczeniowych – prowadzi szkolenia pracowników i gwarantujemy dostarczenie potwierdzeń zawarcia ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych).

W ramach stałej współpracy Fides prowadzi bieżący monitoring ryzyk i dopasowuje ochronę ubezpieczeniową do zmian w działalności klientów. W przypadku zaistnienia szkód, wspomaga ich likwidację i dochodzi roszczeń od ubezpieczycieli w imieniu klientów.
 

Wdrożenia Fides

Wdrożenia

Referencje

Nowości
  • 21.03.2019

  • 18.02.2019

  • 15.02.2019

  • 22.01.2019