Euroinsbud

,  Produkcja,  Pozostałe

EUROINSBUD Sp. z o.o. zajmuje się produkcją różnego rodzaju kostki betonowej typu POL-BRUK wytwarzanej wg. normy PN-EN 1338.

Kostka betonowa i elementy pochodne takie jak płytki chodnikowePN-EN 1339 czy krawężniki i obrzeża trawnikowe PN-EN 1340 są produktem wiodącym w produkcji którego przedsiębiorstwo ma największe doświadczenie. Jako pierwszy producent kostki na rynku zachodniopomorskim EUROINSBUD w roku 1991 rozpoczął swoją działalność rozwijając się i zdobywając doświadczenie w wytwarzaniu elementów betonowych.

W latach 1999/2001 Zakład Produkcji Betonów w Szczecinie przeżył dużą metamorfozę, inwestując w zakup nowoczesnej i w pełni automatycznej linii do produkcji kostki. Zmieniła się technologia wytwarzania wyrobów. Nowe możliwości, nowa jakość. Rozpoczęto produkcję kostki dwuwarstwowej co zmniejszyło nasiąkliwość, zwiększyło mrozoodporność i poprawiło wygląd wizualny produktów zapewniając zdobywanie nowych klientów.

Wdrożenie Euroinsbud

Wdrożenia

Referencje

Nowości
  • 20.07.2018

  • 19.07.2018

  • 08.05.2018

  • 02.04.2018