Zrealizowane projekty POKL 2007-2013

EKSPERT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

pragnie poinformować, że zrealizowała projekt pt.:

„Rozwój kompetencji Ekspert-a”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w formie

dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,na lata 2007-2013

(www.efs.2007-2013.gov.pl/):

 

Oś priorytetowa 8: Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 

Numer umowy: UDA-POKL.08.01.01-32-244/12-00

 

Instytucje zaangażowane:
• Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
• Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (www.wup.pl)
• Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)


Człowiek najlepszą inwestycją

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
  • 25.03.2020

  • 17.03.2020

  • 16.03.2020

  • 18.02.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star