Zrealizowane projekty POIG 2007-2013

Projekt

EKSPERT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

„Wdrożenie systemu B2B pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych w firmie Ekspert”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego InnowacyjnaGospodarka, na lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

 

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Numer umowy: POIG.08.02.00-32-026/11

Instytucje zaangażowane:
• Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
• Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
• Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

 


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star