Zrealizowane projekty 2014-2020

 

 

EKSPERT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu informatycznego EMP Ekspert Mobile Platform

do zarządzania wielokanałową sprzedażą”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji

oraz inteligentnych specjalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa 1: Gospodarka, innowacje. nowoczesne technologie

Działanie 1.5: Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Numer umowy: RPZP.01.05.00-32-0054/17-00

Instytucja Zarządzająca: Województwo Zachodniopomorskie (www.rpo.wzp.pl/)

Nowości
  • 19.11.2018

  • 18.10.2018

  • 17.10.2018

  • 16.08.2018