Zrealizowane projekty 2014-2020

 

 

EKSPERT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu informatycznego EMP Ekspert Mobile Platform

do zarządzania wielokanałową sprzedażą”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji

oraz inteligentnych specjalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa 1: Gospodarka, innowacje. nowoczesne technologie

Działanie 1.5: Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Numer umowy: RPZP.01.05.00-32-0054/17-00

Instytucja Zarządzająca: Województwo Zachodniopomorskie (www.rpo.wzp.pl/)

 

Cel projektu:
Wzmocnienie konkurencyjności firmy Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. S.k. poprzez stworzenie i poszerzenie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju usług z zastosowaniem innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej  w firmie Wnioskodawcy.


Planowane efekty projektu:
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu informatycznego EMP Ekspert Mobile Platform do zarządzania wielokanałową sprzedażą

 

Rezultatem projektu jest wprowadzenie zarówno nowych usług, jak i znaczące udoskonalenie dotychczasowej: Usługi dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania wielokanałową sprzedażą oferowane pod nazwą:
1) Usługa dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania wielokanałową sprzedażą poprzez połączeniu kanału ERP z B2B (usługa udoskonalona),
2) Usługa dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania wielokanałową sprzedażą poprzez połączeniu kanału ERP z B2C (usługa nowa),
3) Usługa dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania
wielokanałową sprzedażą poprzez połączeniu kanału ERP z B2B oraz z B2C (usługa nowa),
4) Usługa dostępu do systemu EMP Ekspert Mobile Platform, innowacyjnego narzędzia do zarządzania wielokanałową sprzedażą poprzez połączeniu kanału B2B z B2C (usługa nowa).

 

Pozostałe rezultaty projektu:
1. Wzrost przychodów ze sprzedaży
2. Poprawa pozycji konkurencyjnej
3. Dywersyfikacja oferty usługowej.

 

Całkowita wartość projektu: 2 542 410,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 067 000,00 zł
Dofinansowanie projektu - wkład Funduszy Europejskich: 930 150,00 zł

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star