Główni specjaliści

Adam Kosała

Od 2 lat związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na wydziale Informatyka i Ekonometria oraz studiów podyplomowych z dziedziny Zintegrowane Systemy Informatyczne SAP ERP. Wdrożeniowiec specjalizujący się w dziedzinie Panelu Wagowego, Magazynu Online, Modułu HM Streamsoft Prestiż , sieciach komputerowych. Twórca raportów dedykowanych w oparciu o język SQL, procedur i mechanizmów wspomagających pracę z bazami danych. Lubi wszelką aktywność sportową i naturę.

 

Andrzej Korytkowski 

Od 16 lat związany z firmą Ekspert. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów ERP w różnych obszarach. Wiedza merytoryczna oraz praktyczna pozwala mu na prowadzenie projektów wdrożeniowych.

 

Grzegorz Augustyniak

Absolwent wydziału Informatyki na  Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, specjalność Systemy komputerowe i oprogramowanie. Związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne od 1 roku. Administrator serwerów i sieci komputerowych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą serwerową oraz sieciami komputerowymi. Certyfikowany specjalista z zakresu zarządzania systemami MS Windows Server oraz MS SQL Server. Informatyk z zawodu, siatkarz z zamiłowania.

 

Jarosław Nowak
Absolwent Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi. Specjalista od systemów ERP Streamsoft Prestiż moduły Handlowo Magazynowy, CRM zarządzanie kontaktami i systemu zarządzania magazynem Magazyn Online oraz łączników raportujących. Twórca wydruków definiowanych i zestawień proceduralnych przy użyciu języka SQL. Fan i kibic sportu w szczególności piłki ręcznej i koszykówki.

 

Krzysztof Rumpczick 

Ścisłowiec i humanista w jednym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły trenerów. Posiada wielorakie i wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane jako doradca i trener biznesowy, analityk i strateg oraz członek (w tym jako PM) interdyscyplinarnych zespołów projektowych. Udział we wdrożeniach i rozwoju systemów ERP, CRM oraz BI, zarówno po stronie klienta oraz po stronie dostawcy, pozwalają mu zrozumieć punkt widzenia interesariuszy projektu. Od 2016 roku Ekspert w oddziale Gdynia, opracowujący analizy biznesowe oraz wdrażający system Streamsoft Verto. Autor wydruków tworzonych w JasperReports oraz z wykorzystaniem języka ZPL. Na co dzień inspiruje oraz motywuje do działania i zmian. Chętnie dzieli się posiadanym doświadczeniem i wiedzą, które ciągle rozwija. Prywatnie mąż wspaniałej żony oraz ojciec dwójki dzieci.

 

Maciej Michniewski
Od 15 lat związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Aktualnie kierownik działu wsparcia technicznego. Specjalista w dziedzinie baz danych, systemów operacyjnych, Streamsoft Prestiż i Verto. Szkoleniowiec techniczny Soneta Enova, instalacja wersji multi, wdrożeniowiec integracji, Magazynu Online i B2B. Twórca wielu procedur i skryptów używanych w firmach opartych na procedurach przy użyciu języka SQL. Duże umiejętności interpersonalne co znacznie ułatwia mu kontakt z klientami. Nasz zawodowy koszykarz, gotowy do gry zawsze i wszędzie.

 

Marcin Kacprzak
W firmie Ekspert pracuje od 7 lat. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale zarządzania - kierunek finanse i rachunkowość. Pracował jako główny księgowy w dużej firmie. Doświadczenie zawodowe pozwala mu spojrzeć na problemy klientów z ich punktu widzenia.  Wdrożeniowiec systemów ERP Streamsoft i Verto, wyspecjalizowany w obszarze finansów i księgowości, ale prowadził też projekty z zakresu gospodarki magazynowej,  produkcji, CRM, kadr i płac. Zainteresowania zawodowe rachunkowość finansowa i zarządcza z naciskiem na obszar rachunku kosztów. W wolnych chwilach aby odpocząć od cyfr aktywnie biega.

 

Marcin Kornatko
Od 3 lat związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne. Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Specjalność: E-technologie w produkcji i zarządzaniu; Specjalizacja: Informatyzacja organizacji; Tytuł pracy dyplomowej: “Organizacja systemu raportowania i analiz w przedsiębiorstwie wielozakładowym przy użyciu technologii SAP Business Warehouse”. Doświadczenie w: integracjach systemów ERP, tworzenia formularzy/raportów/procedur/wyzwalaczy, szkoleniach powdrożeniowych. Cechuje go chęć ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji i kompetencji językowych.

 

Marcin Krzeszowski
Od 10 lat związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Informatyka i Ekonometria. Analityk biznesowy. Specjalista w zakresie wdrażania i eksploatacji systemu ERP Streamsoft Prestiż (wszystkie moduły). Twórca procedur, triggerów i wydruków używanych w firmach opartych na procedurach przy użyciu języka SQL. Perfekcjonista nieuznający półśrodków. Zawsze wybiera najwyższe szczyty, najdłuższe dystanse i najciekawsze rozwiązania. Zapalony ultramaratończyk. Fotograf.

 

Marcin Strugliński
Od 4 lat związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego  na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Specjalizuje się w wdrożeniach oraz w rozwijaniu produktów Streamsoft Prestiż w zakresie modułu Handlowo-Magazynowego oraz Zarządzenie Produkcją. Twórca indywidulnych rozwiązań tworzonych na potrzeby klienta za pomocą wtyczek skryptowych pisanych  w języku zgodnym z  Object Pascal, oraz  rozwiązań opartych  na języku SQL. Prywatnie fan muzyki alternatywnej oraz aktywnego spędzania czasu.

 

Mateusz Marchelewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej.  Od 10 lat związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne. Specjalizuje się we wdrożeniach produkcji. Posiada doświadczenie we wprowadzaniu systemów Streamsoft Prestiż oraz Streamsoft Verto i dopasowywaniu ich do indywidualnych potrzeb klienta. Pasjonat motoryzacji oraz narciarstwa.

 

Michał Bosak

Od 10 lat związany z firmą Ekspert.Absolwent Politechniki Szczecińskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Wieloletnie doświadczenie w administracji systemami informatycznymi. Źródło wiedzy dotyczące projektowania i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną Klientów i Eksperta. Pomoc w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań oraz dostosowania systemów do indywidualnych oczekiwań klientów. Wsparcie merytoryczne z zakresu całego portfolio wdrażanych rozwiązań, m.in. Streamsoft Prestiż/Verto, Enova365, interfejsy raportujące, rozwiązania mobilne oraz dedykowane. Ciekawy świata, nie boi się nowych wyzwań i dzięki czemu na każdy problem znajdzie rozwiązanie.

 

Roman Kubera
Od ponad 10 lat związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Specjalista w dziedzinie wdrażania i serwisowania oprogramowania ERP i Biznes Intelligence, projektowaniu dedykowanych rozwiązań oraz szkoleń. Twórca wielu rozwiązań opartych o język SQL.  Od 3 lat lider 2 linii wsparcia klientów kluczowych. Prywatnie kibic drużyny piłki nożnej, Pogoni Szczecin.

 

Paweł Łowicki
Od 4 lat związany z firmą Ekspert Systemy Informatyczne. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku Informatyka Stosowana. Specjalista w dziedzinie XWD, Modułu HM Streamsoft Prestiż jak i początkujący autor skryptów w Streamsoft Verto. Twórca wydruków używanych w firmach opartych na procedurach przy użyciu języka SQL na potrzeby systemów Streamsoft Prestiż i Streamsoft Verto. Posiada duże umiejętności interpersonalne co znacznie ułatwia kontakt z klientami. Z zamiłowania judoka, jeździec i niepoprawny optymista.

 

Tomasz Okoniewski
Od roku Ekspert w oddziale Gdynia. Absolwent wydziału Nawigacji WSM Gdynia oraz podyplomowych studiów o kierunku Informatyka na Uniwersytecie Gdańskim. W swoim doświadczeniu zawodowym zajmował się m.in. administracją systemów dedykowanych awiacji, rozwiązaniami bazodanowymi mającymi za zadanie dostarczanie informacji przedsiębiorstwom oraz prowadzeniem projektów informatycznych. Obecnie Wdrożeniowiec zajmujący się systemami Enova365 oraz Streamsoft Prestiż. Prezentuje rozwiązania klientom, przygotowuje analizy wdrożeniowe, konfiguruje ERP oraz implementuje je u Klientów. Pisze procedury, dedykowane wtyczki, raporty. Lubi bazy danych i zmagania na bootcampie java.

 

Witold Stoltman
Ponad 10 lat współpracy z Ekspertem. Wykształcenie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Specjalista do spraw wdrażania, utrzymania produkcyjnego i rozwoju systemu Streamsoft Prestiż w zakresie modułu Handlowo-Magazynowego i Rozrachunków oraz definiowania dedykowanych raportów i rozwiązań w module Raporty i Formularze oraz module Rozszerzenia.

 

 

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
  • 18.02.2019

  • 15.02.2019

  • 22.01.2019

  • 18.10.2018