“Rozwój kompetencji EKSPERT-a”

W związku z realizacją projektu „Rozwój kompetencji EKSPERT-a” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1, firma EKSPERT Systemy informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. w ramach postępowania prowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności poszukuje wykonawcę usług szkoleniowych – Szkolenia handlowo - marketingowe:

  1. USŁUGI SZKOLENIOWE – słownik zamówień CPV: 80.50.00.00-9

Szczegółowy opis zamówienia znajdą Państwo w dostępnym poniżej pliku.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00.

  1. USŁUGI SZKOLENIOWE – słownik zamówień CPV: 80.50.00.00-9

Szczegółowy opis zamówienia znajdą Państwo w dostępnym poniżej pliku.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00.

Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star