“Rozwój kompetencji EKSPERT-a”

W związku z realizacją projektu „Rozwój kompetencji EKSPERT-a” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1, firma EKSPERT Systemy informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. w ramach postępowania prowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności poszukuje wykonawcę usług szkoleniowych – Szkolenia handlowo - marketingowe.

  1. USŁUGI SZKOLENIOWE – słownik zamówień CPV: 80.50.00.00-9

Szczegółowy opis zamówienia znajdą Państwo w dostępnym poniżej pliku.

Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 28 lipca 2014 r. do godziny 12.00.

Nowości
  • 04.02.2020

  • 27.01.2020

  • 09.12.2019

  • 13.11.2019

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star