Międzynarodowy koncern farmaceutyczny wybiera Eksperta

Oferując najnowocześniejsze i stale rozwijane systemy do zarządzania przedsiębiorstwami nie strasznie nam żadne wdrożenia! Z dumą chwalimy się współpracą z firmą Vetoquinol. Koncern ten dostępny jest w aż 25 krajach, w tym Europie, Ameryce Północnej i  Południowej, oraz w Azji, współpracując tym samym ze 140 dystrybutorami oraz lekarzami weterynarii z całego świata i zatrudniając blisko 2 000 pracowników.

Vetoquinol poszukiwał rozwiązania, które usprawniłoby procesy zachodzące w obrębie obszaru HR. Firma chciała ograniczyć obieg papierowych dokumentów i zminimalizować zaangażowanie działu Kadr. Na tej podstawie zaproponowaliśmy wdrożenie wygodnego portalu, który będzie dostępny dla wszystkich pracowników.  Dzięki niemu będą oni mogli samodzielnie sprawdzić stan wykorzystanego urlopu, zgłosić wniosek urlopowy, sprawdzić ilość nadgodzin, bądź te nadgodziny odebrać.

Wdrożenie systemu Kadrowo-Płacowego w przedsiębiorstwie o tak rozbudowanej strukturze organizacyjnej wyraźnie uwidacznia elastyczność i skalowalność rozwiązań Eksperta. Swoboda w odwzorowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, ewidencja wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów,  definicja obiegu dokumentów i odwzorowanie złożonego systemu wynagrodzeń to funkcjonalności, które zadecydowały o wyborze oprogramowania przez firmę Vetoquinol. 

Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020

  • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star