X2 Presell 1.9.1709.2 z nowymi funkcjami dla vansellingu

07.12.2017

Najnowsza wersja aplikacji X2 Presell dla mobilnych handlowców to wiele udogodnień przydatnych głównie w vansellingu. Nie brakuje jednak innych usprawnień poprawiających m.in. intuicyjność interfejsu. Lista wszystkich zmian poniżej.

Drukowanie raportów na drukarkach fiskalnych

Na drukarkach Novitus i Posnet można wydrukować raport niefiskalny, który pokaże ile dokumentów wystawiono i na jaką kwotę. Pozwala to między innymi sprawdzić, ile gotówki sprzedawca powinien mieć przy sobie lub na jaką kwotę wystawił faktury.

Aby wydrukować raport należy wejść w Raporty / Zestawienie dokumentów i nacisnąć ikonkę drukarki.

 

Zmiana umiejscowienia przycisków podczas wystawiania dokumentów

Dla optymalizacji zamówień przyciski zatwierdzające takie jak „Zatwierdź”, „Zapisz” i „Suma”  przenieśliśmy w lewy dolny róg ekranu. Takie rozwiązanie ułatwia nawigację i przyspiesza wystawianie dokumentów.

Wydruk faktur w różnych trybach

Uwzględniając specyfikę i potrzeby naszych klientów wprowadziliśmy możliwość wydruku faktury na drukarce fiskalnej w trybie fiskalnym lub niefiskalnym.

Przypisanie dokumentów do drukarki

Umożliwiamy przypisanie konkretnych typów dokumentów do określonego typu drukarki (Zwykła, Fiskalna, Fiskalna wydruk niefiskalny). Ponadto można wybrać czy wydruk ma być robiony ręcznie czy automatycznie po wystawieniu dokumentu. Pozwoliło nam to zrezygnować z dodatkowej ikony do wydruków fiskalnych i zmniejszyć ilość pomyłek powodowanych wyborem niewłaściwej drukarki.

Zmian można dokonać wchodząc w Opcje / Wydruk.

Sprawniejsza synchronizacja

Zmniejszyliśmy ilość pozycji do zaznaczania łącząc szczegółowe pozycje w kategorie np. „kontrahenci”, „rozliczenia”, „ostatnie dokumenty”, „wizyty” znajdują się teraz pod jedną kategorią „kontrahenci”.

Szybki wydruk dokumentów podczas  zakańczanej wizyty 


W zakładce „Klienci” w szczegółach kontaktu dodaliśmy ikonę drukarki. Po jej naciśnięciu wyszukane zostaną wszystkie niewydrukowane dokumenty wystawione podczas wizyty.  Dla każdego takiego dokumentu pojawi się okno z podanym jego rodzajem i numerem oraz klawiszami:

Drukuj – służącym do wydruku dokumentu
Następny - przejście do następnego wyszukanego dokumentu lub zamknięcie okna, gdy nie ma więcej dokumentów
Anuluj – zamykającym okno i przerywającym przechodzenie do kolejnych dokumentów

 

Wyróżnienie niewydrukowanych dokumentów

Użytkownik może natychmiast odróżnić dokumenty wydrukowane od niewydrukowanych. Na liście dokumentów pogrubieniem wyróżniliśmy te, które nie zostały wydrukowane. Dzięki temu użytkownik nie będzie niepotrzebnie drukował duplikatów dokumentów.

 

Szybki powrót do pełnej listy towarów

Za pomocą jednego przycisku użytkownik może teraz szybko wyłączyć wszystkie filtry w oknie towarów. Pozostała także znana z wcześniejszych wersji możliwość wyłączania każdego filtru osobno.

 

Widoczność komunikatu o wygaśnięciu licencji

Wraz z nową wersją użytkownik jest automatycznie informowany o wygaśnięciu zakupionego okresu aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji. Chcemy w ten sposób zadbać o to, aby każdy mógł korzystać z najnowszych wersji X2Presell.

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Powrót do bloga
Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020