Wersja X2 Presell 1.9.1603.1 z wydrukiem nowych dokumentów

23.05.2016

Wersja 1.9.1603.1 naszej autorskiej aplikacji mobilnej dla przedstawicieli handlowych i kierowców wprowadza możliwość generowania oraz drukowania całkowicie nowych dokumentów. Część ze zmian została wprowadzona specjalnie na potrzeby naszego nowego klienta Gerlicher - w Ekspercie elastycznie dostosowujemy się do naszych klientów.

Umożliwiliśmy przyjmowanie towarów w vanselingu dokumentem PZ wraz z samo fakturowaniem

Funkcja wprowadzona dla naszego klienta Gerlicher, który jest m.in. odbiorcą przepracowanego oleju spożywczego. Wystawienie dokumentów w imieniu sprzedającego ułatwia obieg dokumentów i jest wygodnym rozwiązaniem dla lokali gastronomicznych, z którymi współpracuje Gerlicher.

Dokument PZ z opcją samofakturowania

Dodaliśmy opcję drukowania Karty Przekazania Odpadu

Obowiązek ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów ciąży na wszystkich firmach, które wytworzyły odpad. Mają one obowiązek wypełnić i wystawić odpowiedni dokument. Wychodząc naprzeciw naszym klientom i ich odbiorcom w nowej wersji X2 Presell dodaliśmy opcję, która umożliwia wydrukowanie Karty Przekazania Odpadu przedsiębiorstwom zajmującym się odbiorem takich odpadów. Dzięki temu ułatwiamy współpracę między parterami handlowymi.

Przykład Karty Przekazania Odpadu

Umożliwiamy wydruk dokumentów bez cen i wartości

Informacja na temat cen, po których przedsiębiorstwo kupuje dane towary nie trafi do wiadomości niepowołanych pracowników. Jest to również bardzo ważna funkcja w sytuacji, w której przedsiębiorstwo sezonowo zatrudnia pracowników magazynu. Stanowi zabezpieczenie przed ujawnianiem poufnych informacji oraz świadomością polityki cenowej danej firmy.


Dokument bez cen i wartości

Wprowadziliśmy opcje wydruku rozrachunków klienta

Dzięki nowym opcjom tworzenia wydruków można błyskawiczne wydrukować dokument, który zawiera spis wszystkich dotychczasowych płatności klienta. Wśród nich znajdą się zarówno opłacone, jak i zaległe dokumenty. W ten sposób kontrahent może prześledzić historię współpracy z przedsiębiorstwem oraz zidentyfikować stan rozrachunków w dniu wydruku.

W celu aktualizacji aplikacji lub pytań prosimy o kontakt. 

Rozrachunki klienta

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Powrót do bloga
Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020