Wersja B2B 3.8 z dodatkową wyszukiwarką i akceptacją ofert

13.05.2016

Portal B2B to miejsce, które ma maksymalnie ułatwić i przyspieszyć współpracę między przedsiębiorstwem, a kontrahentem. Stąd w najnowszym B2B użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowej wyszukiwarki, która przyspieszy wyszukiwanie towarów. Kontrahenci mają też możliwość odrzucenia lub negocjacji przygotowanych dla nich ofert. Wszystkie zmiany wprowadzone w B2B 3.8 prezentujemy poniżej.

Udostępniliśmy dodatkową wyszukiwarkę (wersja STANDARD i PLUS)

Na wzór wyszukiwarki Google dodaliśmy dodatkowe okno, które po wprowadzeniu danego słowa i wciśnięciu „szukaj” wyświetli odpowiednie wyniki wyszukiwania. 

Wyszukiwarka dostępna jest z poziomu każdej strony serwisu.

Wprowadziliśmy dodatkowe opcje przy indywidualnie tworzonych ofertach ( wersja STANDARD i PLUS) 

Stali odbiorcy są dla przedsiębiorstwa cennym segmentem klientów. Mają jednak często wyższe wymagania i oczekiwania co do jakości współpracy. Stąd, oprócz możliwości przeglądania przygotowanych dla nich ofert, od dziś mogą wybrać 3 warianty:

a) Odrzucić ofertę – co skutkuje jej anulowaniem.
b) Zaakceptować ofertę – z produktów i cen na ofercie powstanie zamówienie będące jej dokładnym odpowiednikiem.
c) Zgłosić ofertę do poprawy – użytkownik będzie mógł wpisać swoje uwagi do oferty np. poprosić o większy rabat. Uwagi te pojawią się w systemie ERP dzięki czemu dostawca będzie mógł się do nich ustosunkować i przygotować nową ofertę, która pokaże się użytkownikowi w portalu B2B. W celu skuteczniejszego przepływu informacji, wybór danego wariantu skutkuje wysłaniem automatycznego e-maila z odpowiednią informacją do wcześniej zdefiniowanych w systemie ERP konkretnych osób. 

Akceptacja ofert - 3 możliwości wyboru 

Zgłoszenie oferty do poprawy 

Automatyczny mailing do wskazanych we wcześniejszych ustawieniach programu osób

Widok z systemu ERP - odrzucona oferta przez użytkownika wraz z naniesionymi uwagami

Zaakceptowana oferta i stworzone na jej podstawie zamówienie 

Umożliwiliśmy definiowanie opisu reklamacji (TYLKO WERSJA B2B PLUS)

Dotychczas reklamacja zgłoszona przez użytkownika pojawiała się w systemie ERP z automatycznie generowanym przez B2B opisem, który zawierał jedynie indeks towaru. Obecnie do opisu reklamacji można dodać jeszcze informację o indeksie, nazwie długiej i kodzie EAN. Dzięki temu dostawca może szybko zidentyfikować kartotekę po swojej stronie i przyspieszyć proces reklamacji.

Usunęliśmy z koszyka elementy rozpraszające uwagę (wersja STANDARD i PLUS)

Coraz więcej trendów e-handlu B2C przenika do rozwiązań B2B. Obecne dominuje minimalizm, zwłaszcza na najważniejszych stronach takich jak np. koszyk. Cała uwaga kontrahentów powinna być skupiona na zawartości koszyka oraz przycisku, który spowoduje finalizację zamówienia. W B2B 3.8 przebudowaliśmy koszyk, zastępując przyciski „Zapytanie” oraz „Zamówienie” przyciskiem „Wyślij” co spowodowało, że finalizacja zamówienia jest bardziej intuicyjna.

Oczywiście nadal istnieje możliwość złożenie zapytania – wystarczy wybrać tę opcję w zakładce „Rodzaj Dokumentu”.

Przypominamy, że wraz z nową wersją istnieje możliwość pobrania instrukcji dla użytkownika B2B. Jest to pomocny dokument, który opisuje jak poruszać się po portalu B2B.

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Powrót do bloga
Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020