Nowy X2 Presell w wersji 1.9.1606.3 z automatycznym wyliczeniem stanu kasy na zestawieniu dokumentów

12.10.2016

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej X2 Presell wprowadza wiele udogodnień dla mobilnych handlowców oraz kierowców. Szczegółowy spis nowych funkcji poniżej.

Zaktualizowaliśmy widok stanu kasy na zestawieniu dokumentów

Od teraz aplikacja wylicza aktualny stan gotówki od ostatniej wypłaty utargu z uwzględnieniem wszystkich operacji kasowych. Zarówno wpłaty (KP) jak i wypłaty gotówki dla kontrahentów (KW) są widoczne w zestawieniu dokumentów i zsumowane dzięki czemu widok w zestawieniu odzwierciedla rzeczywistą sumę gotówki jaką posiada handlowiec lub kierowca.

Wprowadziliśmy możliwość generowania rozrachunków do dokumentów magazynowych

Od teraz z dokumentu magazynowego można wygenerować rozrachunek, na podstawie którego handlowiec może pobrać lub wypłacić gotówkę. Nowa funkcja pozwala na bieżące rozliczenie towaru, a jednocześnie umożliwia wystawienie ze wszystkich WZ faktury zbiorczej np. na koniec miesiąca i tym samym zmniejszenie kosztów księgowości.

Uwaga. Należy pamiętać, że ta opcja wiąże się z dodatkową konfiguracją w systemie Prestiż - w tym celu prosimy o kontakt z działem serwisu.

Dodaliśmy przycisk pozwalający na wycofanie się z wybranej opcji

Dotychczas przy wystawianiu dokumentów nie było możliwości szybkiego powrotu do poprzedniego ekranu po wybraniu typu dokumentu. Należało wystawić dokument, a następnie za pomocą przycisków „Wróć” wycofać się z niego, jednocześnie anulując go. Obecnie przy wyborze typu wystawianego dokumentu lub formatu wydruku dodaliśmy dodatkowy przycisk „Anuluj”, który umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 

Umożliwiliśmy zablokowanie dostępu do konfiguracji transmisji

Istnieje możliwość zablokowania dostępu do Opcje / Transmisja. Dzięki temu dostęp posiadają tylko upoważnione osoby. Pozostali nie będą mogli samodzielnie wprowadzać zmian.

Przenieśliśmy opcje wysyłania i kasowania wysłanych dokumentów

Zmiana powiązana jest z wyżej opisaną możliwością ograniczenia dostępu do ustawień transmisji. Dotychczas każdy mógł dowolnie ustawiać opcje związane z kasowaniem wysłanych dokumentów. Obecnie te ustawienia zostały przeniesione do Opcje / Transmisja i dostęp do nich zależy od obowiązujących praw dostępu.

Ukryliśmy niepotrzebne przyciski

Jeżeli do aplikacji nie jest podpięta żadna drukarka w raportach nie pokażą się przyciski „Dokumenty” oraz „Dokumenty kasowe”, które bez podłączonego urządzenia nie mogą zostać wydrukowane.

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Powrót do bloga
Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020