Nowe szaty cesarza

17.08.2017

Choć każdej zmianie towarzyszy mały dyskomfort nie możemy zaprzeczyć, że nowa szata graficzna wprowadzona w systemach Streamsoft to zdecydowanie pozytywna zmiana ;) Nowoczesny wygląd, większa czytelność i przejrzystość prezentowanych danych oraz ujednolicenie sposobu ich przedstawienia to tylko część nowej koncepcji.

Dla większej wygody naszych czytelników przygotowaliśmy film, który bierze pod lupę wszystkie nowości wprowadzone w systemach Stremasoft. Pokazujemy i omawiamy każdą nową zmianę, tak aby wszyscy użytkownicy systemów mieli okazję się z nimi dokładnie zapoznać.  

Czytelny i przejrzysty design

Wprowadzono zupełnie nowy wygląd ikon systemowych oraz dopasowano do ich estetyki kolory i czcionki. Zasadniczą cechą odmienionego panelu jest ponadczasowy biały kolor okien, połączony ze stylowymi elementami szarości. Czcionka nazw sekcji została z kolei utrzymana w błękicie, natomiast ikony funkcji na oknach zyskały monochromatyczny design w odcieniach grafitu. W nowej wersji systemu postawiono także na kolorowe ikony na pasku z opcjami.

Ujednolicenie prezentowania danych

Każdemu modułowi systemu został przypisany inny kolor i wszystkie przynależne mu opcje wyświetlane są właśnie w tym kolorze. Przykładowo moduł Handlowo-Magazynowy ma kolor błękitny, więc opcje „Dokumenty sprzedaży”, „Dokumenty zakupu”, „Stany magazynowe” itd. także mają taki kolor.

W nowej szacie graficznej oprócz narzucenia koloru tabel wymuszono także pozostałe parametry interfejsu użytkownika, takie jak czcionki w tabelach i kolory pól edycyjnych.

UWAGA

Oczywiście, by pozostawić użytkownikom wybór, w systemie Streamsoft zapamiętano także dotychczasowe ustawienia czcionek i kolorów. Użytkownik w każdej chwili może do nich powrócić wybierając w menu: System – Wygląd programu, opcję „Użytkownika” dostępną w polu „Styl”.

Opcja „Wygląd programu”

W tej sekcji istnieje możliwość ustawienia wybranych parametrów, które wpływają na wygląd programu oraz sposób prezentowania danych. Opcja znajduje się w menu: System – Wygląd programu.

Na zakładce „1 Standardowe” znajdują się 2 sekcje:

 • „Podstawowe” – umożliwia określenie parametrów niezależnie od wybranego stylu.
 • „Wygląd” – umożliwia wybranie stylu, który ma wpływ na liczbę parametrów, jakie użytkownik może określać w nowym wyglądzie systemu.

W polu „Styl” dostępne są 3 opcje:

 • Domyślny – w którym narzucono wszystkie ustawienia, aby nowa szata graficzna prezentowała się najkorzystniej.
 • Predefiniowany – w którym narzucono większość ustawień, aby nowa szata graficzna prezentowała się korzystnie. Operator wpłynąć może tylko na zmianę wielkości czcionki w :”Czcionka w nagłówkach tabel”, „Czcionka w tabelach”.
 • Użytkownika – w którym można zmieniać wszystkie możliwe parametry. Jednocześnie jest to styl w którym zapamiętano ustawienia użytkownika w momencie przejścia na nową wersję

z wersji poprzednich. Po jego wybraniu pojawiają się 3 dodatkowe zakładki z możliwością ustawień dla standardowych tabel i pól, tabeli zaawansowanej oraz alertów.

Zmiany rozmieszczenia pól na oknach

W niektórych oknach zmieniono układ pól oraz ewentualnych zakładek. Poniżej ich spis:

Dane kontrahenta:

 • Przeniesiono pola dotyczące wydruku oraz dane internetowe na zakładkę „Podstawowe”.
 • Zakładkę „Grupy rozrachunkowe” usunięto, a pola z niej  przeniesiono na zakładkę „Inne”.
 • Połączono zakładki „Warunki sprzedaży” i „Warunki zakupu” w jedną „Warunki sprzedaży i zakupu”. Dodatkowo wydzielono sekcję „Rabaty” oraz „Dokumenty ,Wydruki, Formularze”.

Okno definicji dokumentów w module „Finanse i księgowość”:

 • Zmieniono układ okna i przeniesiono sekcję ”Definicje sposobu dekretacji dokumentu” na lewą stronę okna.

Okno edycyjne produktu:

 • Usunięto zakładkę „Koszty”, a pola z niej przeniesiono na zakładkę pierwszą.

Poprawa ergonomii i komfortu pracy

W tym zakresie opracowano zmiany, które umożliwiły między innymi dynamiczne rozszerzanie i zmniejszanie okien. Zastosowanie technologii okien dokowalnych oraz możliwość tworzenia zestawów okien w wybranym przez użytkownika układzie, usprawniają zarządzanie pracą. Praktycznym rozwiązaniem w zakresie usprawniania działań w systemie, jest także opcja zapamiętywania utworzonych indywidualnie zestawów okien oraz łatwego przełączania się między nimi.

Obsługę zestawów okien dokowalnych można uruchomić na oknie wyglądu programu w: System – Wygląd programu – Obsługa zestawów okien dokowalnych.

Po uruchomieniu tej opcji w systemie pojawiają się 2 nowe ikony opcji:

 • Przycisk zarządzania zestawami.
 • Ikona umożliwiająca przypięcie/odpięcie okna do aktualnego/aktywnego zestawu.

Po jej uruchomieniu, okna mogą znajdować się w trzech stanach:

 • Okno zadokowane na pasku okien. Domyślny stan okna. Gdy okno znajduje się w tym stanie jego nazwa oraz ikona widoczne są na pasku okien.

 • Okno zadokowane do aktywnego zestawu okien. Okno nie wyświetla się na pasku okien, a ikona przypinania do zestawu jest zwrócona w dół.
 • Okno oddokowane. Okno „wiszące” nad programem. Dzięki tej opcji możemy przesunąć okno poza obszar głównego okna aplikacji (np. na drugi ekran). Efekt oddokowania można osiągnąć między innymi przy pomocy dwukliku na górnym pasku okna.

Zarządzanie oknami na zestawach

Uruchomienie opcji zestawu okien dokowalnych spowoduje, że na oknach obok przycisku zamykania zostanie dodana ikona umożliwiająca przypięcie ikony do zestawu.

Ten sam efekt można również osiągnąć przytrzymując okno za górny pasek przy pomocy lewego przycisku myszy i przeciągając je na pusty obszar, na którym wyświetlają się nowo otwarte okna, jeśli nie ma innych okien w zestawie lub strzałki dokowania. W przeciwnym wypadku kolejno dodane okna przy pomocy ikony będą dokowane po prawej stronie lub na dole, gdy zabraknie miejsca w poziomie. Jeżeli okno znika z paska okien oraz ikona przypinania okna do zestawu jest zwrócona w dół oznacza, że okno zostało poprawnie przypięte.

Oknom na zestawie można zmieniać rozmiar przy pomocy suwaka pomiędzy każdym z okien. Istnieje możliwość zmiany sposobu rozmieszczenia okien na zestawie. W tym celu należy przytrzymać okno za górny pasek kursorem myszy (podobnie jak przesuwanie okien w systemie Windows). Okno zniknie i zostanie zastąpione niebieską poświatą. Na ekranie pojawi się osiem ikon dokowania: cztery wewnętrzne i cztery zewnętrzne.

Najechanie myszką na jedną z ikon dokowania spowoduje przeniesienie się niebieskiej poświaty. W momencie puszczenia lewego przycisku myszy nad ikoną zostanie ona ponownie zadokowana na zestaw. W przeciwnym przypadku okno zostanie oddokowane i przyjmie rozmiary wcześniejszej poświaty.

Puszczenie przycisku myszy nad ikonami zewnętrznymi spowoduje zadokowanie okna po wybranej stronie niezależnie od innych okien. Tak zadokowane okno zawsze będzie pierwsze licząc od wybranej strony. Ikony wewnętrzne zmieniają miejsce w zależności od tego nad jakim oknem znajduje się kursor myszy. Zadokowanie przy pomocy tych ikon jest zależne od okna, nad którym są wyświetlane. Nowo zadokowane okno umiejscowi się po jego wybranej stronie i będzie z nim sąsiadować.

W szczególnym przypadku dokowania na zestawie z tylko jednym oknem, ikony wewnętrzne i zewnętrzne działają tak samo.

Zarządzanie zestawami

Ustawienie rozmiarów i położenia okien zajmuje czas. W celu jego oszczędzenia dodane zostały możliwości zapamiętywania zestawów oraz łatwego przełączania się między nimi. Zarządzanie zestawami okien odbywa się z poziomu menu kontekstowego paska okien (prawy przycisk myszy na pasku okien).

Dostępne opcje:

 • Lista z nazwami zestawów – lista zapisanych wcześniej zestawów. Kliknięcie na nazwę spowoduje zamknięcie aktywnego (z zapytaniem o zapisanie, jeśli system wykryje zmiany) oraz uruchomienie wybranego zestawu.
 • Zapisz aktywny zestaw – zapisuje aktywny zestaw pod wcześniej zdefiniowaną nazwą.
 • Zapisz jako nowy zestaw – zapisuje wybrany zestaw ikon pod wpisaną nazwą w oknie dialogowym.
 • Zmień nazwę aktywnego zestawu – wyświetla okno dialogowe z możliwością wpisania nowej nazwy.
 • Usuń aktywny zestaw – usuwa aktywny zestaw oraz zamyka wszystkie jego okna. Akcja jest poprzedzona pytaniem.
 • Edycja zestawów – wyświetla okno umożliwiające modyfikowanie oraz przeglądanie listy zestawów oraz ich okien.

Usunięte funkcje

W związku z nowymi funkcjonalnościami usunięto dostępne wcześniej opcje do zarządzania oknami:

 • Okno – Kaskada.
 • Okno – Sąsiadująco.
 • Okno – Wypełnij wolny obszar.

Rozbudowa opcji personalizacji interfejsu

Udostępniono możliwość indywidualnego ustawienia wybranych parametrów, które wpływają nie tylko na wygląd programu, ale także na sposób prezentowania danych. W nowej wersji systemu istnieje opcja wyboru pomiędzy wieloma stylami — od domyślnego, w którym narzucono wszystkie ustawienia tak, by zaakcentować nową szatę graficzną, przez predefiniowany — w którym użytkownik może zmienić wielkość czcionki, po styl użytkownika — gdzie można zmienić wszystkie ustawienia.

Nowe funkcje w module Kadry i Płace

 • W Module Ewidencji czasu pracy dodano możliwość eksportu i importu danych z rejestratorów czasu pracy. Opcja znajduje na oknie Ewidencji w menu kontekstowym: „Import/Export w formacie TXT”.

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Przelewy na konta. Na oknie zestawienia, przy polu „Tytułem”dodano przycisk uruchamiający słownik, w którym można zdefiniować listę tytułów przelewów.

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Powrót do bloga
Nowości
 • 04.05.2020

 • 17.04.2020

 • 09.04.2020

 • 25.03.2020