e-Sprawozdania finansowe czym są i jak je sporządzać?

18.02.2019

Czy Twoja firma jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych? Czym  są e-sprawozdania finansowe i jak je sporządzać? Odpowiadamy na blogu Ekspert Systemy Informatyczne.

Roczne sprawozdania finansowe na papierze odchodzą do lamusa. Od 1.10.2018 podmioty zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych mogą to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie przedsiębiorstwa podlegające pod KRS i KAS muszą sporządzić specjalny dokument  sprawozdawczy w elektronicznej postaci (format XML). Będzie on następnie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wygenerowanie odpowiedniej struktury e-sprawozdania będzie wymagało więc od firm dodatkowych nakładów związanych z zaopatrzeniem księgowości w odpowiednie oprogramowanie.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania e-sprawozdań?

  • Spółki kapitałowe (definiowane jako jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości)
  • Spółki osobowe i działalności gospodarcze (definiowane jako podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych)
  • Stowarzyszenia i fundacje (definiowane jako organizacje pozarządowe)

Gdzie składać sprawozdania finansowe? Terminy składania e-sprawozdań

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak złożyć e-sprawozdanie finansowe?
Nowe e-sprawozdania finansowe przesyłane do KAS bądź KRS w formacie xml muszą być dodatkowo opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisane profilem zaufanym ePUAP. Warto już teraz zadbać o poprawność sporządzanego sprawozdania finansowego i pamiętać o ustawowych terminach.  W przeciwnym razie, skarbówka może interweniować na mocy przepisów Ordynacji podatkowej. W myśl art. 274a, organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku. 

Stąd warto zadbać o odpowiedni program do profesjonalnego tworzenia e-sprawozdań, który będzie zgodny ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Nasz partner przygotował specjalne oprogramowanie, które wspomaga przedsiębiorców w spełnieniu obowiązku sprawozdawczego. O rozwiązaniu można poczytać tutaj.

Masz jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

 

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Powrót do bloga
Nowości
  • 04.05.2020

  • 17.04.2020

  • 09.04.2020

  • 25.03.2020